Dela mask

Dela alla masker av en scen per material

Utvecklare kan behöva dela upp alla maskor på en scen i flera undermaskor per material. SplitMesh metoden kommer inte att dela en mesh på scenen Om den har tilldelats ett enda material. Utvecklare kan nu uppnå detta genom att användareAspose.3D for .NETAPI.

Kodprovet nedan delar alla maskor i en scen per material. Varje delmaskin har samma direkta data och skiljer sig endast i index.

Dela ett mask genom att ange materialet

Aspose.3D for .NET API gör att utvecklare kan dela en mask genom att manuellt specificera materialet. Alternativet med delad mash skapar separata objekt och varje delmask kommer endast att använda ett material.

Dela rutan

Detta hjälpämne skapar en mesh i rutan för att hålla koden omfattande och kort. Utvecklare kan konstruera en mesh manuellt enligt berättelsen i detta hjälpämne:Skapa en 3D Cube mesh. Dessutom består en låda av 6 plan och varje plan blir en undernät. Kodprovet nedan delar en primitiv mask genom att manuellt specificera materialet.