Bygg Tangent och Binormal data för alla maska i 3D modell

Bygg Tangent och Binormal data för mesh

Vi har lagt till två BuildTangentBinormala metoder i klassen PolygonModifier. En metod tar klassobjektet Scene som en parameter och en annan tar klassobjektet Mesh som en parameter som visas nn i detta kodexempel