PLY dosyasında tek bir 3D nesnesinin vert onvert Mesh

C3D nesnesini yeniden hazırlayın ve PLY dosyasına kaydedin

PlyFormat sınıfı tarafından maruz kalan encodeMesh üyelerini aşırı yükledi, 3D nesnesinin Mesh dosyasını PLY dosyasına dönüştürmek için kullanılabilir. The 076. 481 üyeleri 076. 481, çıkış dosyası adı ve PlySaveOptions nesnelerini parametreler olarak alır. PLY kaydetme seçeneklerini kaydetme, geliştiriciler koordinat bileşenlerinin adını değiştirebilir.

Programming ample ample

Tkod örneği 3D Cylinder nesnesini oluşturur ve sonra PLY dosyasında kodlanır.

Python


from aspose.threed import FileFormat, FileContentType
from aspose.threed.entities import Cylinder
from aspose.threed.formats import PlySaveOptions

# Create a cylinder object and save it to ply file

FileFormat.PLY.encode_mesh(Cylinder(), "cylinder.ply")

# using Ply save options

# Save as binary PLY format, the default value is ASCII

opt = PlySaveOptions(FileContentType.BINARY)

# change the components to 's' and 't'

opt.texture_coordinate_components.item1 = "s
opt.texture_coordinate_components.item2 = "t"

# save the mesh

FileFormat.PLY.encode_mesh(Cylinder(), "cylinder.ply", opt)