07enerate 07ormal ata ata 3D File All shes eshes için

07enerate 07ormal ata ata 3DS File All shes eshes için

PolygonModifier sınıfı tarafından maruz kalan 07he generate_normal yöntemi, 3DS dosyasındaki tüm ağlar için normal veri oluşturmak için kullanılabilir. Mesh f VertexElementSmoothingGroup elemanı örgüde tanımlandı, üretilen normal veriler 076481 481 tarafından düzeltildi.

Programming ample ample

Kod örneği 3DS dosyasını yükler, tüm düğümleri ziyaret eder ve tüm ağlar için normal veri oluşturur.