Bir 3D cene cene MManipulate özel özellikleri

Add, Retrieve ve Remove 3D Object özel özellikleri

Developers, 3D nesnelerinin özel özelliklerini alabilir, alabilir ve kaldırabilir. remove_property, get_property, set_property 076. 481 nesnelerinin üyeleri, nesnenin özelleştirilmiş özelliklerini işlemek için bir dizi kısa teslim yöntemidir. This, özel bir özelliği ayarlamak, almak ve kaldırmak için kod örneğidir:

Python


# initialize a scene 

from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Box
from aspose.threed.formats import GLTFSaveOptions, FileFormat

scene = Scene()

# create a Box instance

box = scene.root_node.create_child_node("box", Box())

# add custom property

box.set_property("property-name", "property-value");

box.set_property("property-name2", "property-value2");

# get a custom property by name

property = box.get_property("property-name");

# remove the custom property by name or property instance

box.remove_property("property-name");

box.remove_property(property);

# save 3D scene

opt = GLTFSaveOptions(FileFormat.GLTF2)
opt.save_extras = True

scene.save("test-2.gltf", opt)