Create dikdörtgen Torus 3D cene cene

Angular ectangular Torus

We RectangularTorus sınıfı ekledi, geliştiricilerin sahne içine parametreli dikdörtgen bir torus yerleştirmelerine izin veriyor, bu, sahneyi farklı desteklenen dosya formatlarına kaydederken sıra dışı örgü/üçgen örgüye dönüştürülebilir.

Python


import math
from aspose.threed.entities import RectangularTorus

rt = RectangularTorus()

rt.inner_radius = 17

rt.outer_radius = 22

rt.height = 30

rt.arc = math.pi * 0.5

scene = Scene()

scene.root_node.create_child_node(rt)

scene.save("rtorus.obj", FileFormat.WAVEFRONT_OBJ)

To dikdörtgen torus aşağıdaki gibi görünüyor:

Todo: görüntü_Alt_Metin