Tillämpa villkorlig formatering i kalkylblad

Möjliga användningsscenarier

Aspose.Cells gör det möjligt att lägga till olika typer av villkorlig formatering såsom formel, över genomsnittet, färgskala, databarr, ikonuppsättning, Top10, etc. Den tillhandahåller klassen FormatCondition som har alla nödvändiga metoder för att tillämpa villkorlig formatering enligt ditt val. Här är en lista över några av få Get metoder.

Tillämpa villkorlig formatering i kalkylbladet

Följande exempel på kod visar hur man lägger till villkorlig formatering av cellvärde på cellerna A1 och B2. Se den utdata excelfilen som genererats av koden och följande skärmbild som förklarar koden effekten i den utdata excelfilen. Om du lägger till ett värde större än 100 i cell A2 och B2, så kommer den röda fyllfärgen från cell A1 och B2 att försvinna.

todo:image_alt_text

Exempelkod