Åtkomst till Cells i ett arbetsblad

Tillgång till Cells

Aspose.Cells tillhandahåller en klassArbetsbok som representerar en Excel-fil. DeArbetsbok klass innehåller enArbetsbladsamling som gör det möjligt att komma åt varje kalkylblad i Excel-filen. Ett arbetsblad representeras avArbetsblad klass. DeArbetsblad klass ger enCellssamling som representerar alla celler i kalkylbladet.

Vi kan användaCellssamling för att komma åt celler i ett kalkylblad. Aspose.Cells tillhandahåller tre grundläggande metoder för att komma åt celler i ett kalkylblad:

  1. Använder cellnamn.
  2. Använda en cells rad- och kolumnindex.
  3. Använda ett cellindex iCellssamling

Använder Cell Namn

Utvecklare kan komma åt vilken specifik cell som helst genom att skicka dess cellnamn tillCells samling avArbetsbladklass som ett index.

Om du skapar ett tomt kalkylblad vid start kommer antaletCellssamlingen är noll. När du använder det här tillvägagångssättet för att komma åt en cell, kommer den att kontrollera om denna cell finns i samlingen eller inte. Om ja, returnerar den cellobjektet i samlingen annars skapar den ett nyttCell objekt, lägger till objektet tillCellssamling och returnerar sedan objektet. Detta tillvägagångssätt är det enklaste sättet att komma åt cellen om du är bekant med Microsoft Excel, men det är det långsammaste sättet jämfört med andra metoder.

Använda rad- och kolumnindex för Cell

Utvecklare kan komma åt vilken specifik cell som helst genom att skicka indexen för dess rad och kolumn tillCells samling avArbetsbladklass. Detta tillvägagångssätt fungerar på samma sätt som det första tillvägagångssättet.

Få åtkomst till maximalt visningsområde för arbetsblad

Aspose.Cells tillåter utvecklare att komma åt ett kalkylblads maximala visningsområde. Det maximala visningsintervallet - cellintervallet mellan den första och sista cellen med innehåll - är användbart när du behöver kopiera, markera eller visa hela innehållet i ett kalkylblad i en bild.

Du kan komma åt ett kalkylblads maximala visningsområde medMaxDisplayRange metod förCellssamling.