Manipulera namngivet område i en arbetsbok

Möjliga användningsscenario

Aspose.Cells stödjer manipulation av befintliga namngivna områden. Alla befintliga namngivna områden kan kommas åt från arbetsbok.GetWorksheets().GetNames() samlingen. När du har åtkomst till det namngivna området, kan du ändra dess olika metoder som t.ex. GetFullText och GetRefersTo.

Manipulera namngivet område i en arbetsbok

Följande exempelkod läser det första namngivna området i käll excelfilen och skriver ut dess FullText och RefersTo egenskaper på konsolen. Efter det modifierar det RefersTo egenskapen och sparar den utdata excelfilen.

Exempelkod

Konsoloutput

Följande konsoloutput skriver ut värdena för FullText och RefersTo medlemmar av det befintliga Namngivna området i ovanstående kod.

 Full Text: TestRange

Refers To: =Sheet1!$D$3:$G$6