Skapar delsummer

Skapa delsummering

Följande exempelkod visar hur man skapar delsummor med hjälp av Aspose.Cells. Koden läser in den exempel excelfilen och skapar delsummor i cellområdet B13:C19 och sparar den utdata excelfilen. Följande skärmdump visar hur exempel- och utdata excelfilen ser ut efter att koden har exekverats.

todo:image_alt_text

Exempelkod