Skapa namngivet område i en arbetsbok

Möjliga användningsscenario

Aspose.Cells stödjer skapandet av ett namngivet område. Det finns olika sätt att skapa ett namngivet område. Ett av de enklaste sätten är att först skapa Range objekt och sedan ställa in dess namn med hjälp av metoden Range.SetName(). Du kan se alla namngivna områden i din excelfil via Microsoft Excel Namnhanterare gränssnittet.

Skapa namngivet område i en arbetsbok

Följande exempel på kod förklarar hur man skapar ett Namngivet område via Aspose.Cells. När Namngivet område är skapat, är det synligt inne i arbetsbok.GetWorksheets().GetNames() samlingen. Se den utdata excelfilen genererad av koden för referens.

Exempelkod

Konsoloutput

Följande konsoloutput skriver ut värdena för GetFullText och GetRefersTo metoder för det skapade Namngivna området i ovanstående kod.

 Full Text: MyNamedRange

Refers To: =Sheet1!$A$5:$C$10