Hitta eller sök data

Hitta eller sök data

Du kan använda Aspose.Cells för att hitta eller söka efter data på olika sätt med följande metod.

SeMer metoder.

Följande exempelkod illustrerar användningen av ovanstående metoder med hjälp avexempel på excel-fil som visas i denna skärmdump.

todo:image_alt_text

Exempelkod

Konsolutgång

Detta är konsolutgången för ovanstående exempelkod när den körs med den givnaexempel på excel-fil.

Name of the cell containing formula =SUM(A5:A10): C6
Name of the cell containing the formula that contains CHA: C7
Name of the cell containing the number 80: A8
Name of the cell containing specified string: C8
Name of the cell containing the string that contains Two: C9
Name of the cell containing specified string: C10
Name of the cell containing specified string: C11