Aspose.Cells objektmodell

Den övre nivån av strukturen för Aspose.Cells objektmodell visas nedan på ett hierarkiskt sätt

Översta nivån av Aspose.Cells objektmodell
todo:image_alt_text
Som du kan se från ovanstående figur är roten av objektmodellen arbetsboken. En kort beskrivning av några av objekten ges nedan för inledande ändamål

WorksheetCollection/Worksheet

Arbetsboksobjekt innehåller WorksheetCollection, som representerar samlingen av alla arbetsbladsobjekt i en kalkylblad som visas nedan

Arbetsblad & Arbetsbladsobjekt
todo:image_alt_text

Cells/Cell

Varje arbetsbladsobjekt innehåller ett Cells-objekt som representerar samlingen av alla Cell-objekt i ett arbetsblad som visas nedan

Celler & Cell-objekt
todo:image_alt_text
Du kan använda Cell-objektet för att hämta och ange värdet, stilen, formeln och andra egenskaper för en enskild cell

ChartCollection/Chart

Diagramobjekt representerar en samling med alla Diagramobjekt i ett Arbetsblad. Varje Diagramobjekt består av flera andra objekt som arbetar tillsammans för att skapa och hantera diagram. Diagramstrukturen i Aspose.Cells visas i diagrammet nedan

Objektmodell för diagrammet
todo:image_alt_text

CommentCollection/Comment

Varje arbetsbladsobjekt innehåller också ett kommentarsobjekt som representerar samlingen av alla kommentarsobjekt i ett arbetsblad som visas nedan

Kommentarer & Kommentarsobjekt
todo:image_alt_text
Ett kommentarsobjekt används för att lägga till en kommentar till en angiven cell i arbetsbladet

HorizontalPageBreakCollection/HorizontalPageBreak

Varje arbetsbladsobjekt innehåller en HorizontalPageBreakCollection som representerar en samling av alla HorizontalPageBreak-objekt i ett arbetsblad som visas nedan

HPageBreaks & HPageBreak-objekt
todo:image_alt_text
Ett HorizontalPageBreak-objekt används för att skapa en horisontell sidbrytning i arbetsbladet

Ett Arbetsbladsobjekt innehåller också en HyperlinkCollection som representerar en samling av alla Hyperlänkobjekt i arbetsbladet som visas nedan

Hyperlänkar & Hyperlänkobjekt
todo:image_alt_text
Ett Hyperlänkobjekt representerar en hyperlänk i arbetsbladet. Utvecklare kan ställa in hyperlänkadress och andra relaterade egenskaper med hjälp av Hyperlänkobjekt

PictureCollection/Picture

Varje arbetsbladsobjekt innehåller en PictureCollection-objekt som representerar en samling av alla Bildobjekt i ett arbetsblad som visas nedan

Bilder & Bildobjekt
todo:image_alt_text
Ett Bildobjekt representerar en bild i arbetsbladet. Med Bildobjektet kan utvecklare inte bara lägga till bilder i sina arbetsblad utan också positionera dessa bilder på valfri plats. Det är också möjligt att ställa in ramar eller andra egenskaper för bilderna

VerticalPageBreakCollection/VerticalPageBreak

Varje arbetsbladsobjekt innehåller en VerticalPageBreakCollection-objekt som representerar en samling av alla VerticalPageBreak-objekt i ett arbetsblad som visas nedan

VPageBreaks & VPageBreak-objekt
todo:image_alt_text
Ett VerticalPageBreak-objekt används för att skapa ett vertikalt sidbrott i kalkylarket.

PivotTableCollection/PivotTable

Varje Worksheet-objekt innehåller en PivotTableCollection-objekt som representerar en samling av alla PivotTable-objekt i ett kalkylblad som visas nedan:

PivotTabeller & PivotTable-objekt
todo:image_alt_text
Ett PivotTable-objekt representerar en pivottabell i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för pivottabellen och andra relaterade egenskaper med hjälp av PivotTable-objekt.

TimelineCollection/Timeline

Varje Worksheet-objekt innehåller en TimelineCollection-objekt som representerar en samling av alla tidsaxelobjekt i ett kalkylblad som visas nedan:

Tidsaxlar & tidsaxelobjekt
todo:image_alt_text
Ett tidsaxel-objekt representerar en tidsaxel i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för tidsaxeln och andra relaterade egenskaper med hjälp av tidsaxel-objekt.

SlicerCollection/Slicer

Varje Worksheet-objekt innehåller en SlicerCollection-objekt som representerar en samling av alla Slicer-objekt i ett kalkylblad som visas nedan:

Slicers & Slicer-objekt
todo:image_alt_text
Ett Slicer-objekt representerar en slicer i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för slicern och andra relaterade egenskaper med hjälp av Slicer-objekt.

ListObjectCollection/ListObject

Varje Worksheet-objekt innehåller en ListObjectCollection-objekt som representerar en samling av alla ListObject-objekt i ett kalkylblad som visas nedan:

Listor & ListObject-objekt
todo:image_alt_text
Ett ListObject-objekt representerar en tabell i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för tabellen och andra relaterade egenskaper med hjälp av ListObject-objekt.

ShapeCollection/Shape

Varje Worksheet-objekt innehåller en ShapeCollection-objekt som representerar en samling av alla Shape-objekt i ett kalkylblad som visas nedan:

Former & formobjekt
todo:image_alt_text
Ett Shape-objekt representerar en form i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för formen och andra relaterade egenskaper med hjälp av Shape-objekt.

SparklineGroupCollection/SparklineGroup

Varje Worksheet-objekt innehåller en SparklineGroupCollection-objekt som representerar en samling av alla SparklineGroup-objekt i ett kalkylblad som visas nedan:

Sparkline-grupper & SparklineGroup-objekt
todo:image_alt_text
Ett SparklineGroup-objekt representerar en sparkline-grupp i kalkylarket. Utvecklare kan ställa in stilen för sparkline-gruppen och andra relaterade egenskaper med hjälp av SparklineGroup-objekt.