Vad är en Designer kalkylblad?

Lösningen - Designer-kalkylblad

För att snabba på utvecklingen erbjuder Aspose.Cells den spännande funktionen designer-kalkylblad.

Vad är ett Designer-kalkylblad?

Ett designer-kalkylblad är en Excel-fil skapad med Microsoft Excel där all formatering redan har tillämpats och innehållet kan beslutas vid designstadiet. Det är mer som en mallfil som inte innehåller några data utan bara formateringen, som visas nedan:

Designer-kalkylblad
todo:image_alt_text
Till exempel kan du ladda ner exempelprojektet från här.

Hur man använder det?

Efter att ha skapat ett designer-kalkylblad använder du Aspose.Cells för att läsa av designer-kalkylbladet och lägga till data på dess angivna positioner (enligt de fördefinierade formatinställningarna) vid körning. Till exempel, i skärmbilden ovan kan du se att vi redan bestämde vid designstiden att lägga till Produktnamn, Kategorinamn, Antal per enhet och Enheter i lager kolumner. De har ännu ingen data: detta läggs till vid körning. Ovanstående figur visar en mycket enkel kalkylblad men designer-kalkylblad sparar tid till och med på komplexa kalkylblad.

Smart Markers

Dessutom låter Aspose.Cells dig lägga till smart markers till designer-kalkylbladet. Smart markers behandlas vid körning med hjälp av WorkbookDesigner-klassens Process-metod. Detta kan hjälpa dig att skriva mindre kod och ändå få bra resultat.