Excel-specifikationer och gränser

Excel-specifikationer och begränsningar för nyare versioner

Specifikationer och gränser för arbetsblad och arbetsbok

Funktion Maxgräns
Öppna arbetsböcker
Totalt antal rader och kolumner i ett kalkylblad
Kolumnbredd
Radhöjd
Sidbrytningar
Totalt antal tecken som en cell kan innehålla
Tecken i en sidhuvud eller sidfot
Maximalt antal radmatningar per cell
Ark i en arbetsbok
Färger i en arbetsbok
Namngivna vyer i en arbetsbok
Unika cellformat/cellstilar
Fyll stilar
Linjevikt och stilar
Unika teckensnitt
Nummerformat i en arbetsbok
Namn i en arbetsbok
Windows i en arbetsbok
Hyperlänkar i ett kalkylblad
Rutor i ett fönster
Länkade ark
Scenarier
Ändra celler i ett scenario
Justerbara celler i Solver
Anpassade funktioner
Zoomområde
Rapporter
Sortera referenser
Ångra nivåer
Fält i ett dataformulär
Arbetsbokens parametrar
Objekt som visas i filterrullgardinslistor
Icke sammanhängande celler som kan väljas
Maximala gränser för minneslagring och filstorlek för datamodellarbetsböcker
Processorkärnor
Filnamnets längd

Excel-specifikationer och gränser för Office 2010

Specifikationer och gränser för arbetsblad och arbetsbok

Funktion Maxgräns
Öppna arbetsböcker
Totalt antal rader och kolumner i ett kalkylblad
Kolumnbredd
Radhöjd
Sidbrytningar
Totalt antal tecken som en cell kan innehålla
Tecken i en sidhuvud eller sidfot
Maximalt antal radmatningar per cell
Ark i en arbetsbok
Färger i en arbetsbok
Namngivna vyer i en arbetsbok
Unika cellformat/cellstilar
Fyll stilar
Linjevikt och stilar
Unika teckensnitt
Nummerformat i en arbetsbok
Namn i en arbetsbok
Windows i en arbetsbok
Hyperlänkar i ett kalkylblad
Rutor i ett fönster
Länkade ark
Scenarier
Ändra celler i ett scenario
Justerbara celler i Solver
Anpassade funktioner
Zoomområde
Rapporter
Sortera referenser
Ångra nivåer
Fält i ett dataformulär
Arbetsbokens parametrar
Objekt som visas i filterrullgardinslistor
Icke sammanhängande celler som kan väljas
Processorkärnor

Excel-specifikationer och gränser för Office 2007

Specifikationer och gränser för arbetsblad och arbetsbok

Funktion Maxgräns
Öppna arbetsböcker
Totalt antal rader och kolumner i ett kalkylblad
Kolumnbredd
Radhöjd
Sidbrytningar
Totalt antal tecken som en cell kan innehålla
Tecken i en sidhuvud eller sidfot
Maximalt antal radmatningar per cell
Ark i en arbetsbok
Färger i en arbetsbok
Namngivna vyer i en arbetsbok
Unika cellformat/cellstilar
Fyll stilar
Linjevikt och stilar
Unika teckensnitt
Nummerformat i en arbetsbok
Namn i en arbetsbok
Windows i en arbetsbok
Hyperlänkar i ett kalkylblad
Rutor i ett fönster
Länkade ark
Scenarier
Ändra celler i ett scenario
Justerbara celler i Solver
Anpassade funktioner
Zoomområde
Rapporter
Sortera referenser
Ångra nivåer
Fält i ett dataformulär
Arbetsbokens parametrar
Filtrera rullgardinslistor

Beräkningsspecifikationer och gränser

Funktion Maxgräns
Sifferprecision
Minsta tillåtna negativa tal
Minsta tillåtna positiva tal
Största tillåtna positiva siffran
Största tillåtna negativa siffran
Största tillåtna positiva tal via formel
Största tillåtna negativa tal via formel
Formelinnehållets längd
Formelns inre längd
Iterationer
Arbetsbladsmatriser
Valda intervall
Argument i en funktion
Kapslade nivåer av funktioner
Användardefinierade funktionskategorier
Antal tillgängliga kalkylbladsfunktioner
Storlek på operandstapeln
Cross-worksheet beroende
Formelberoende för tvärkalkylblad
Områdesberoende
Områdesberoende per arbetsblad
Beroende av en enda cell
Längd på länkad cellinnehåll från stängda arbetsböcker
Tidigaste datum tillåtet för beräkning
Senaste datum tillåtet för beräkning
Största tid som kan anges

Kartläggningsspecifikationer och gränser

Funktion Maxgräns
Diagram länkade till ett kalkylblad
Arbetsblad som hänvisas till med ett diagram
Dataserier i ett diagram
Datapunkter i en dataserie för 2D-diagram
Datapunkter i en dataserie för 3D-diagram
Datapunkter för alla dataserier i ett diagram

Pivottabell och pivotdiagram rapporterar specifikationer och gränser

Funktion Maxgräns
Pivottabell rapporterar på ett ark
Unika föremål per fält
Rad- eller kolumnfält i en pivottabellrapport
Rapportfilter i en pivottabellsrapport
Värdefält i en pivottabellrapport
Beräknade artikelformler i en pivottabellrapport
Rapportfilter i en pivotdiagramrapport
Värdefält i en pivotdiagramrapport
Beräknade artikelformler i en pivotdiagramrapport
Längden på MDX-namnet för ett pivottabellobjekt
Längd för en relationell pivottabellsträng

Arbetsböcker med inställningen “Tillåt ändringar av mer än en användare…” aktiverad

Om inställningen Tillåt ändringar av mer än en användare… är aktiverad för en arbetsbok, gäller följande information. Den här inställningen är aktiverad när du använder delade arbetsböcker.

Funktion Maxgräns
Användare som kan öppna och dela arbetsboken samtidigt
Personliga synpunkter i arbetsboken
Dagar som förändringshistorik bibehålls
Arbetsböcker som kan slås samman på en gång
Cells som kan markeras
Färger som används för att identifiera ändringar som gjorts av olika användare när ändringsmarkering är aktiverad
Excel-tabeller i arbetsboken