Uppgradera till Modern Aspose.Cells komponent

Uppgradering till Aspose.Cells

Ibland kan tidigare användare (till exempel Aspose.Excel användare) stöta på ett problem eller upptäcka att vissa funktioner saknas i versionen eller behöver uppgradera till den nya Aspose.Cells för sina behov. Det bör noteras att Aspose.Excel har bytt namn till att bli Aspose.Cells nu, så vi kan inte fortsätta eller göra ändringar med de äldre versionerna av Aspose.Excel-komponenten längre. Den nya Aspose.Cells-komponenten är mer pålitlig, stabil och framgångsrik med förbättrad och avancerad funktionalitet. Vi fokuserar särskilt på att optimera dess prestanda för de mest varierande scenarierna. Bara för att understryka, det krävs inte mycket arbete att uppgradera till Aspose.Cells-komponenten. Men när du uppgraderar till den.