Var man använder Aspose.Cells

Möjliga användningsscenario

Det är upp till utvecklarna hur de använder Aspose.Cells men det finns några vanliga scenarier där Aspose.Cells kan hjälpa. Det vanligaste användningsområdet för Aspose.Cells är att distribuera den på webbservern eller i webbtjänster för serverbaserad bearbetning. Några av de möjliga användningsscenario för Aspose.Cells beskrivs nedan.

Automatiserad kalkylbladshantering

 1. Användare laddar manuellt skapade kalkylblad till en server.
 2. Aspose.Cells används för att öppna filer och hämta data. Efter att datan har hämtats:
  1. Datan sparas i en databas.
  2. Viss data presenteras på webbsidor.
  3. Vissa aspekter av kalkylarken modifieras och sparas tillbaka till Microsoft Excel-filer.

Webbapplikation

 1. Användare matar in data på webbsidor.
 2. Data samlas in av webbservern.
 3. Aspose.Cells används för att fylla data i helt nya filer eller fördefinierade mallfiler.
 4. Efter att Excel-filen skapats kan den skickas till användaren som en rapport, etc.