Din första Aspose.Cells applikation Hej världen

Hur man skapar applikationen Hej världen

Följande steg skapar Hello World-applikationen med Aspose.Cells API:

  1. Skapa en instans av Workbook-klassen.
  2. Om du har en licens, ansök om den. Om du använder utvärderingsversionen, hoppa över licensrelaterade kodrader.
  3. Skapa en ny Excel-fil, eller öppna en befintlig Excel-fil.
  4. Åtkomst till valfri cell i ett kalkylblad i Excel-filen.
  5. Infoga orden Hello World! i en åtkomstcell.
  6. Generera den modifierade Microsoft Excel-filen.

Implementeringen av ovanstående steg visas i exemplen nedan.

Hur man skapar en ny arbetsbok

Följande exempel skapar en ny arbetsbok från grunden, skriver Hej världen! i cell A1 på det första kalkylarket och sparar Excel-filen.

Hur man öppnar en befintlig fil

Följande exempel öppnar en befintlig Microsoft Excel-mallfil vid namn “Sample.xlsx”, matar in texten “Hej världen!” i cell A1 i det första kalkylarket och sparar arbetsboken.