Stöd för digitala signaturer

Arbeta med digitala signaturer

Excel-format som stöds för digitala signaturer

Aspose.Cells for Reporting Services stöder digitala signaturer vid export till Excel 2007 och ODS filformat.

Konfigurera digitala signaturer

DeAspose.Cells.ReportingServices.xml filen innehåller konfigurationsinformationen och texten för en digital signatur i märka:

  • När DigitalSignature är avstängd stänger Aspose.Cells for Reporting Services av den digitala signaturfunktionen. Till exempel:
 <DigitalSignature value="off">

<report name="" pfxFilename="" pfxPwd="" purpose=""/>

</DigitalSignature>
  • När värdet för DigitalSignature är aktiverat, aktiverar Aspose.Cells.ReportingServices funktionaliteten för digital signatur. Till exempel:
 <DigitalSignature value="on">

Det finns fyra parametrar i avsnittet DigitalSignatur. Dessa är :

  • namn – Pekar på en rapport som behöver en digital signatur. Rapporten använder en PFX-fil för digital signatur när parametern är tom.
  • pfxFilename – Pekar på PFX-filen. Filnamnet måste vara ett fullständigt filnamn. Det kan inte ställas in på ett tomt värde.
  • pfxPwd – Ställer in lösenordet. Det kan inte lämnas tomt.
  • syfte – Förklarar signaturens syfte. Det kan vara tomt. Till exempel:
 <DigitalSignature value="on">

<report name="TestReport" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

<report name="" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

</DigitalSignature>