Stöd för digitala signaturer

Arbeta med digitala signaturer

Stödda Excel-format för digitala signaturer

Aspose.Cells for Reporting Services stöder digitala signaturer vid export till Excel 2007 och ODS filformat.

Konfigurera digitala signaturer

The Aspose.Cells.ReportingServices.xml file holds the configuration information and text of a digital signature in the tag:

  • När DigitalSignature är avstängd, inaktiverar Aspose.Cells for Reporting Services funktionaliteten för digitala signaturer. Exempelvis:
 <DigitalSignature value="off">

<report name="" pfxFilename="" pfxPwd="" purpose=""/>

</DigitalSignature>
  • När värdet för DigitalSignature är på, aktiverar Aspose.Cells.ReportingServices funktionaliteten för digitala signaturer. Exempelvis:
 <DigitalSignature value="on">

Det finns fyra parametrar i avsnittet för DigitalSignature. Dessa är:

  • name – pekar på en rapport som behöver en digital signatur. Rapporten använder en PFX-fil för digital signatur när parametern är tom.
  • pfxFilename – pekar på PFX-filen. Filnamnet måste vara ett komplett filnamn. Det kan inte vara inställt på ett tomt värde.
  • pfxPwd – Anger lösenordet. Det kan inte lämnas tomt.
  • purpose – Förklarar signaturens syfte. Det kan vara tomt. Exempelvis:
 <DigitalSignature value="on">

<report name="TestReport" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

<report name="" pfxFilename="c:\MyKey.pfx" pfxPwd="tryto" purpose="test digital signature"/>

</DigitalSignature>