Rutnät

Contents
[ ]

Rutnätslinjer konfigureras i filen Aspose.Cells.ReportingServices.xml så att du kan styra om en exporterad Microsoft Excel-fil visar rutnätslinjer. Standardvärdet är av, vilket innebär att rutnätslinjer inte visas.

 <Aspose>

...

  <DataWorkSheet> 

    <GridLine value="off"/>

  </DataWorkSheet>

...

</Aspose>