Tabellsorteringskonfiguration

Contents
[ ]

Konfigurationen inkluderar 5 typer av egenskaper. Dessa inkluderar rapportnamn, tabellnamn, radoffsetvärde, kolumnindex och ordningstyp.

  • namn representerar rapportnamn och tabellnamn. Namnet representerar hela rapporten när namnet är tomt.
  • värde representerar radoffset.
  • Index representerar kolumnposition i tabellen.
  • Order representerar sorteringsordningstyp.

Exempel på Tabellsorterad Konfiguration:

* <Report name=”report name” >

……
……
*