Delrapporter

Exempel

En delrapport i en tabell

todo:image_alt_text

I exemplet är namnet på delrapporten ”Försäljningsorderdetaljer”. Den har en parameter, SalesOrderNumber. Värdet på parametern är EmpSalesDetail.SalesOrderNumber.

Restriktioner för att använda delrapporter

  • Delrapporten ska utformas med verktyget Aspose.Cells.Reporting Services Designer.
  • Delrapporten kan endast bäddas in i tabellgruppsraden och gruppraden får inte innehålla andra element än delrapporten. Att bädda in en delrapport i tabellens detalj- eller sidfotsrader är inte tillåtet.
  • För närvarande stöds inte att bädda in mer än en nivå. Delrapporten kan inte innehålla inbäddad rapport.