Delrapporter

Exempel

En delrapport i en tabell

todo:image_alt_text

I exemplet är namnet på underrapporten “Försäljningsorderdetalj”. Den har en parameter,Försäljningsordernummer . Värdet på parametern ärEmpSalesDetail.SalesOrderNumber.

Restriktioner för användning av underrapporter

  • Delrapporten bör utformas med verktyget Aspose.Cells.Reporting Services Designer.
  • Underrapporten kan bara bäddas in i tabellgruppsraden och gruppraden kan inte innehålla andra element förutom underrapporten. Det är inte tillåtet att bädda in en delrapport i raderna med tabelldetaljer eller sidfotsrader.
  • För närvarande stöds inte kapsling av mer än en nivå. Delrapporten kan inte innehålla inbäddad rapport.