Använda datakällor och frågor skapade i Visual Studio

Contents
[ ]

Du kan öppna RDL-filer med Aspose.Cells.Report.Designer och arbeta med dem:

  1. Öppna Microsoft Excel.
  2. I verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer väljer duÖppna Rapport.

Knappen Öppna rapport

todo:image_alt_text

  1. Välj filen RDL och öppna den. När RDL-filen har öppnats i Aspose.Cells.Report.Designer, visas frågorna iDatauppsättning lista.

    Tillgängliga datamängder

todo:image_alt_text