Çalışma Kitabının gizli Dış Bağlantılar içerip içermediğini kontrol edin

Olası Kullanım Senaryoları

Bazen, çalışma kitabı gizli olan ve Microsoft Excel’de görüntülenemeyen dış bağlantılar içerir. Aspose.Cells, görünür veya gizli tüm harici bağlantıları alır. Ancak, kontrol edebilirsinizExternalLink.IsVisibleharici bağlantının görünür olup olmadığını kontrol etme özelliği

Çalışma Kitabının gizli Dış Bağlantılar içerip içermediğini kontrol edin

Aşağıdaki örnek kod,kaynak excel dosyası hangi gizli dış bağlantılar içerir. Bu bağlantılar Microsoft Excel’de görüntülenemez ancak çalışma kitabının içinde bulunurlar. Yazdırdıktan sonraExternalLink.DataSource veExternalLink.IsReferred özellik, yazdırırExternalLink.IsVisibleEmlak. Aşağıdaki konsol çıktısında, tüm dış bağlantılarının görünmediğini görüyorsunuz.

Basit kod

Konsol Çıkışı

Verilen ile çalıştırıldığında yukarıdaki örnek kodun konsol çıktısı aşağıdadır.örnek excel dosyası.

 Data Source: C:\International\DDB\FAS 133\Swap Rates\GS_1M_3M_1_2_5_¥$_(B)IRSwaps_0400.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\DIST DAY\MAY TEMPLATES\030601t.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\AREVIEW\2002 Controllable\Autobrct.xls

Is Referred: True

Is Visible: False

Data Source: C:\CARDSFO\Main Files\Rate Forecast\FY 11\IFR 11 01 (New Model REPORTS 11.08.07).xls

Is Referred: True

Is Visible: False