Aspose.Cells'i kullanarak mevcut SQL Veri Bağlantısını değiştirin

Aspose.Cells’i kullanarak mevcut SQL Veri Bağlantısını değiştirin

Aşağıdaki örnek, çalışma kitabının SQL Veri Bağlantısını değiştirmek için Aspose.Cells’in kullanımını göstermektedir. Bu kodda kullanılan kaynak Excel dosyasını ve kodun oluşturduğu çıktı Excel dosyasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.