SQL Bağlantı Verilerini Alma

Contents
[ ]

Microsoft Excel’de bir veritabanına şu şekilde bağlanın:

  1. tıklayarakVeri menü ve seçimDiğer Kaynaklardan bunu takibenSQL Server’dan.
  2. Ardından seçinVeri bunu takibenBağlantılar.
  3. Veritabanına bağlanmak ve bir veritabanı sorgusu oluşturmak için Bağlantılar sihirbazını kullanın.

Microsoft Excel’de SQL bağlantı seçeneği gösteriliyor

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Aspose.Cells, harici bağlantıları almak için Workbook.getDataConnections() yöntemini sağlar. Çalışma kitabındaki ExternalConnection nesnelerinin bir koleksiyonunu döndürür.

ExternalConnection nesnesi SQL bağlantı verilerini içeriyorsa, veritabanı komutunu, komut türünü, bağlantı açıklamasını, bağlantı bilgilerini, kimlik bilgilerini vb. almak için kullanılan özelliklerini bir DBConnection nesnesine tür olarak aktarabilir.