OData Bağlantı Bilgileri nasıl alınır?

OData Bağlantı Bilgilerini Alın

Geliştiricilerin OData bilgilerini excel dosyasından çıkarması gereken durumlar olabilir. Aspose.Cells şunları sağlar:Workbook.DataMashupExcel dosyasında bulunan DataMashup bilgilerini döndüren özellik. Bu bilgiler DataMashup sınıfı tarafından temsil edilir. DataMashup sınıfı, PowerQueryFormulaCollction koleksiyonunu döndüren PowerQueryFormulas özelliğini sağlar. PowerQueryFormulaCollction’dan, PowerQueryFormula ve PowerQueryFormulaItem öğelerine erişebilirsiniz.

Aşağıdaki kod parçacığı, OData bilgilerini almak için bu sınıfların kullanımını gösterir.

Aşağıdaki kod parçacığında kullanılan Kaynak dosyası, referansınız için eklenmiştir.

Kaynak dosyası

Basit kod

Konsol Çıkışı

Bağlantı Adı: Siparişler

İsim: Kaynak

Değer: OData.Feed(“https://services.odata.org/V3/Northwind/Northwind.svc/", null, [Implementation=“2.0”])

İsim: Orders_table

Değer: Source{[Name=“Orders”,Signature=“table”]}[Data]