Formülleri Hesapla

Formül Ekleme ve Sonuçları Hesaplama

Aspose.Cells yerleşik bir formül hesaplama motoruna sahiptir. Yalnızca tasarımcı şablonlarından içe aktarılan formülleri yeniden hesaplamakla kalmaz, aynı zamanda çalışma zamanında eklenen formüllerin sonuçlarının hesaplanmasını da destekler.

Aspose.Cells, Microsoft Excel’in parçası olan formüllerin veya işlevlerin çoğunu destekler(Okuhesaplama motoru tarafından desteklenen işlevlerin listesi). Bu işlevler API’ler veya tasarımcı elektronik tabloları aracılığıyla kullanılabilir. Aspose.Cells çok sayıda matematik, dize, boole, tarih/saat, istatistik, veritabanı, arama ve referans formüllerini destekler.

KullanFormül mülk veyaFormülü Ayarla(…) yöntemleriCellHücreye formül eklemek için sınıf. Formül uygularken, Microsoft Excel’de formül oluştururken yaptığınız gibi dizeye her zaman eşittir işaretiyle (=) başlayın ve işlev parametrelerini sınırlamak için virgül (,) kullanın.

Formüllerin sonuçlarını hesaplamak için kullanıcıHesaplaFormül yöntemiÇalışma kitabı Bir Excel dosyasına gömülü tüm formülleri işleyen sınıf. Veya kullanıcı arayabilirHesaplaFormül yöntemiÇalışma sayfası Bir sayfaya gömülü tüm formülleri işleyen sınıf. Veya kullanıcı ayrıcaHesaplamak yöntemiCellCell’in formülünü işleyen sınıf:

Formüller İçin Bilinmesi Gereken Önemli

Formülün Doğrudan Hesaplanması

Aspose.Cells yerleşik bir formül hesaplama motoruna sahiptir. Aspose.Cells, bir tasarımcı dosyasından içe aktarılan formülleri hesaplamanın yanı sıra formül sonuçlarını da doğrudan hesaplayabilir.

Bazen formül sonuçlarını bir çalışma sayfasına eklemeden doğrudan hesaplamanız gerekir. Formülde kullanılan hücrelerin değerleri bir çalışma sayfasında zaten mevcuttur ve ihtiyacınız olan tek şey, formülü bir çalışma sayfasına eklemeden Microsoft Excel formülüne dayalı olarak bu değerlerin sonucunu bulmaktır.

Aspose.Cells' formül hesaplama motoru API’lerini aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:Çalışma kağıdı ilehesaplamak bu tür formüllerin sonuçlarını çalışma sayfasına eklemeden:

Yukarıdaki kod aşağıdaki çıktıyı üretir:

Value of A1: 20
Value of A2: 30
Result of Sum(A1:A2): 50.0

Formüller Tekrar tekrar Nasıl Hesaplanır?

Çalışma kitabında çok sayıda formül olduğunda ve kullanıcının yalnızca küçük bir kısmını değiştirerek bunları tekrar tekrar hesaplaması gerektiğinde, formül hesaplama zincirini etkinleştirmek performans açısından faydalı olabilir:FormulaSettings.EnableCalculationChain.

Bilmeniz Önemli

İleri konular