Excel dosyalarının verilerini yönetme

Cells’e Veri Nasıl Eklenir?

Aspose.Cells bir sınıf sağlar,Çalışma kitabı Microsoft Excel dosyasını temsil eder.Çalışma kitabı sınıf bir içerirÇalışma sayfaları Excel dosyasındaki her çalışma sayfasına erişime izin veren koleksiyon. Bir çalışma sayfası şu şekilde temsil edilir:Çalışma kağıdı sınıf.Çalışma kağıdı sınıf sağlarCells Toplamak. İçindeki her öğeCells koleksiyon bir nesneyi temsil ederCellsınıf.

Aspose.Cells, geliştiricilerin çalışma sayfalarındaki hücrelere veri eklemesine olanak tanır.Cellsınıf'PutValue yöntem. Aspose.Cells aşırı yüklenmiş versiyonlarını sağlarPutValue Geliştiricilerin hücrelere farklı türde veriler eklemesine olanak tanıyan yöntem. Bu aşırı yüklenmiş sürümlerini kullanarakPutValueyöntemiyle hücreye Boolean, string, double, integer veya tarih/saat vb. değerler eklemek mümkündür.

Verimlilik Nasıl Artırılır?

Eğer kullanırsanPutValueBir çalışma sayfasına büyük miktarda veri yerleştirme yönteminde, hücrelere değerleri önce satırlar, sonra sütunlar halinde eklemelisiniz. Bu yaklaşım, uygulamalarınızın verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Cells’den Veri Nasıl Alınır?

Aspose.Cells bir sınıf sağlar,Çalışma kitabı bu bir Microsoft Excel dosyasını temsil eder.Çalışma kitabı sınıf bir içerirÇalışma sayfaları dosyadaki çalışma sayfalarına erişime izin veren koleksiyon. Bir çalışma sayfası şu şekilde temsil edilir:Çalışma kağıdı sınıf.Çalışma kağıdı sınıf sağlarCells Toplamak. İçindeki her öğeCells koleksiyon bir nesneyi temsil ederCellsınıf.

Cellclass, geliştiricilerin hücrelerden veri türlerine göre değer almasına olanak tanıyan çeşitli özellikler sağlar. Bu özellikler şunları içerir:

Bir alan doldurulmadığında hücrelerÇift Değer veyaKayan Değerbir istisna atar.

Bir hücrede bulunan veri türü aynı zamanda kullanılarak da kontrol edilebilir.Cellsınıf'Tip mülk. Aslında,Cellsınıf'Tip mülkiyet esasına dayanmaktadırHücre Değeri Türüönceden tanımlanmış değerleri aşağıda listelenen numaralandırma:

Cell Değer Türleri Tanım
IsBool Hücre değerinin Boolean olduğunu belirtir.
IsDateTime Hücre değerinin tarih/saat olduğunu belirtir.
Boş mu Boş bir hücreyi temsil eder.
Sayısaldır Hücre değerinin sayısal olduğunu belirtir.
IsString Hücre değerinin bir dize olduğunu belirtir.
Bilinmeyen Hücre değerinin bilinmediğini belirtir.

Ayrıca, her hücrede bulunan veri türüyle karşılaştırmak için yukarıdaki önceden tanımlanmış hücre değeri türlerini de kullanabilirsiniz.

İleri konular