Satırları ve Sütunları Biçimlendirme

Satırlar ile Çalışmak

Satır Yüksekliği Nasıl Ayarlanır

Aspose.Cells bir sınıf sağlar,Çalışma kitabı Microsoft Excel dosyasını temsil eder.Çalışma kitabı sınıf bir içerirÇalışma Sayfası KoleksiyonuBu, Excel dosyasındaki her çalışma sayfasına erişime izin verir. Bir çalışma sayfası şu şekilde temsil edilir:Çalışma kağıdı sınıf.Çalışma kağıdı sınıf sağlarCellsçalışma sayfasındaki tüm hücreleri temsil eden koleksiyon.

Cellskoleksiyon, bir çalışma sayfasındaki satırları veya sütunları yönetmek için çeşitli yöntemler sağlar. Bunlardan bazıları aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Satırın Yüksekliği Nasıl Ayarlanır

Tek bir satırın yüksekliğini çağırarak ayarlamak mümkündür.Cells KoleksiyonunSatır Yüksekliğini Ayarla yöntem.Satır Yüksekliğini Ayarlayöntem aşağıdaki parametreleri aşağıdaki gibi alır:

  • Satır dizini*, yüksekliğini değiştirdiğiniz satırın dizini.
  • Satır yüksekliği*, satıra uygulanacak satır yüksekliği.

Çalışma Sayfasındaki Tüm Satırların Yüksekliğini Ayarlama

Geliştiricilerin çalışma sayfasındaki tüm satırlar için aynı satır yüksekliğini ayarlaması gerekiyorsa bunu şunu kullanarak yapabilirler:Standart Yükseklik mülkiyetiCellsToplamak.

Örnek:

Sütunlarla Çalışmak

Sütun Genişliği Nasıl Ayarlanır

çağırarak bir sütunun genişliğini ayarlayın.Cells KoleksiyonunSütun Genişliğini Ayarla yöntem.Sütun Genişliğini Ayarlayöntem aşağıdaki parametreleri alır:

  • Sütun dizini*, genişliğini değiştirdiğiniz sütunun dizini.
  • Sütun genişliği*, istenen sütun genişliği.

Sütun Genişliğini Piksel Olarak Ayarlama

çağırarak bir sütunun genişliğini ayarlayın.CellsKoleksiyonunSütun Genişliğini AyarlaPixelyöntem.Sütun Genişliğini AyarlaPixelyöntem aşağıdaki parametreleri alır:

  • Sütun dizini*, genişliğini değiştirdiğiniz sütunun dizini.
  • Sütun genişliği*, piksel cinsinden istenen sütun genişliği.

Bir Çalışma Sayfasındaki Tüm Sütunların Genişliği Nasıl Ayarlanır

Çalışma sayfasındaki tüm sütunlar için aynı sütun genişliğini ayarlamak içinCells KoleksiyonunStandart Genişlikmülk.

İleri konular