Birden Fazla Çalışma Kitabını Tek Bir Çalışma Kitabında Birleştirin

Çalışma Kitaplarını Görüntüler ve Grafiklerle Birleştirme

Örnek kod, iki çalışma kitabını Aspose.Cells kullanarak tek bir çalışma kitabında birleştirir. Kod, kaynak çalışma kitaplarını yükler,Workbook.combine()yöntem bunları birleştirmek ve çıkış çalışma kitabını kaydeder.

Kaynak Çalışma Kitapları

Çıktı Çalışma Kitapları

Ekran görüntüleri

Aşağıda kaynak ve çıktı çalışma kitaplarının ekran görüntüleri bulunmaktadır.

Grafikler çalışma kitabının ilk çalışma sayfası - yığılmış

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Grafikler çalışma kitabının ikinci çalışma sayfası - satır

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Resim çalışma kitabının ilk çalışma sayfası - resim

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Birleştirilmiş çalışma kitabındaki üç çalışma sayfasının tümü - yığın, çizgi, resim

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

ileri konular