XML'i Excel çalışma kitabına aktarma

Microsoft Excel kullanarak XML Haritasını içe aktarın

Aşağıdaki ekran görüntüsü, Microsoft Excel kullanılarak XML Eşlemesinin nasıl içe aktarılacağını gösterir.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

Aspose.Cells kullanarak XML Haritasını içe aktarın

Aşağıdaki örnek kod, nasıl kullanılacağını gösterir.Workbook.ImportXml() . üretirçıktı excel dosyası bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi.

yapılacaklar:resim_alternatif_metin

ileri konular