Pivot Tablo Ekle

Pivot Tablo Oluştur

Elektronik tablolara programlı olarak pivot tablolar eklemek için Aspose.Cells’i kullanmak mümkündür.

Pivot Tablo Nesne Modeli

Aspose.Cells, özel bir dizi sınıf sağlar.Aspose.Cells.Pivot pivot tablolar oluşturmak ve kontrol etmek için kullanılan ad alanı. Bu sınıflar oluşturmak ve ayarlamak için kullanılır.Pivot tablonesneler, bir pivot tablonun yapı taşları. nesneler:

Aspose.Cells Kullanarak Basit Bir Pivot Tablo Oluşturma

  1. kullanarak bir çalışma sayfasına veri ekleyin.Cell nesneninPutValue yöntem. Bu veriler, pivot tablonun veri kaynağı olarak kullanılacaktır.
  2. Çağırarak çalışma sayfasına bir pivot tablo ekleyin.Özet Tablolar koleksiyonunEkleWorksheet nesnesinde kapsüllenen yöntem.
  3. Yeniye erişinPivot tablo gelen nesneÖzet TablolarPivotTable dizinini geçirerek toplama.
  4. herhangi birini kullanınPivot tablopivot tabloyu yönetmek için nesneler (yukarıda açıklanmıştır).

Örnek kodu çalıştırdıktan sonra, çalışma sayfasına bir pivot tablo eklenir.

ileri konular