Modern Aspose.Cells Bileşimine Yükseltme

Aspose.Cells’e Yükseltme

Bazı durumlarda önceki kullanıcılar (örneğin, Aspose.Excel kullanıcıları) bir sorunla karşılaşabilir veya bir sürümde bazı özelliklerin eksik olduğunu fark edebilir, alternatif olarak, gereksinimleri için yeni Aspose.Cells’e yükseltmek isteyebilirler. Aspose.Excel’in artık Aspose.Cells olarak adlandırıldığını belirtmek gerekir, bu nedenle artık Aspose.Excel bileşeninin eski sürümlerine devam edemeyiz veya düzeltme yapamayız. Yeni Aspose.Cells bileşeni, geliştirilmiş ve gelişmiş işlevsellikle daha güvenilir, istikrarlı ve verimlidir. Özellikle en çeşitli senaryolar için performansını optimize etmeye odaklanıyoruz. Sadece vurgulamak gerekirse, Aspose.Cells bileşimine yükseltmek için çok fazla iş gücü gerekmeyecektir. Ancak, ona yükselttiğinizde.