İlk Aspose.Cells Uygulamanız Merhaba Dünya

Merhaba Dünya Uygulamasını Nasıl Oluşturulur

Aşağıdaki adımlar, Aspose.Cells API’sini kullanarak Merhaba Dünya uygulamasını oluşturur:

  1. Workbook sınıfının bir örneğini oluşturun.
  2. Bir lisansınız varsa, uygulayın. Eğer değerlendirme sürümünü kullanıyorsanız, lisansla ilgili kod satırlarını atlayın.
  3. Yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir Excel dosyasını açın.
  4. Excel dosyasındaki istenen hücreye erişin.
  5. Erişilen bir hücreye Merhaba Dünya! kelimesini ekleyin.
  6. Değiştirilmiş Microsoft Excel dosyasını oluşturun.

Yukarıdaki adımların uygulanışı aşağıdaki örneklerde gösterilmektedir.

Yeni bir çalışma kitabı nasıl oluşturulur

Aşağıdaki örnek, çizimden yeni bir çalışma kitabı oluşturur, A1 hücresine Hello World! yazıp Excel dosyasını kaydeder.

Mevcut bir dosyayı nasıl açılır

Aşağıdaki örnek, “Sample.xlsx” adlı mevcut bir Microsoft Excel şablon dosyasını açar, ilk çalışma sayfasındaki A1 hücresine “Hello World!” metnini girer ve çalışma kitabını kaydeder.