Tasarımcı Elektronik Tablo Nedir

Çözüm - Tasarımcı Elektronik Tablolar

Gelişiminizi hızlandırmak için Aspose.Cells heyecan verici bir özellik olan tasarımcı elektronik tablo sunar.

Tasarım Elektronik Tablo Nedir?

Bir tasarımcı elektronik tablo, tüm biçimleri zaten uygulanmış ve içeriklerin tasarım zamanında belirlenebileceği bir Microsoft Excel’de oluşturulan Excel dosyasıdır. Bu daha çok, yalnızca biçimlendirmeyi içeren veri olmayan bir şablon dosyasına benziyor, aşağıda gösterildiği gibi:

Tasarım elektronik tablo
todo:image_alt_text
Örnekler için buradan Örnek projesini indirebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?

Bir tasarımcı elektronik tablo oluşturduktan sonra, Aspose.Cells’i kullanarak tasarımcı elektronik tabloyu okuyun ve belirlenmiş pozisyonlarına (önceden tanımlanmış format ayarlarına göre) çalışma zamanında veri ekleyin. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde, tasarım zamanında Ürün Adı, Kategori Adı, Birim Başına Miktar ve Stok Miktarı sütunlarını eklemeye karar verdik. Henüz herhangi bir veri içermiyorlar: Bunlar çalışma zamanında eklenecek. Yukarıdaki şekil çok basit bir elektronik tabloyu gösteriyor ama tasarımcı elektronik tablolar karmaşık elektronik tablolarda bile zaman kazandırır.

Akıllı İşaretçiler

Ek olarak, Aspose.Cells tasarım elektronik tablolarına akıllı işaretler eklemenize olanak tanır. Akıllı işaretler, WorkbookDesigner sınıfının Process yöntemini kullanarak çalışma zamanında işlenir. Bu, daha az kod yazmanıza yardımcı olabilir ve harika sonuçlar elde etmenize olanak tanır.