Lägg till rapportparametrar till rapport

Lägga till en rapportparameter

För att lägga till rapportparametrar till rapporter:

 1. Välj en cell.

  Välja en cell

todo:image_alt_text

 1. Klicka på Infoga formel på verktygsfältet Aspose.Cells.Report.Designer (

todo:image_alt_text

).

 1. Välj Parametrar från panelen Parametrar till vänster. Alla parametrar listas i höger panel.

 2. Välj en parameter, i exemplet har vi valt EmpID.

 3. Dubbelklicka på parametern för att få uttrycket att visas i redigeraren högst upp på formuläret. En parameter har två dataattribut: etikett och värde (standardattributet är värde).

  Val av parameter

todo:image_alt_text

 1. I exemplet ska parameterns etikett visas i rapporten, så ändra uttrycket till Parameters!EmpID.Label.

  Ändra parametern

todo:image_alt_text

 1. Klicka på OK. Den valda cellen innehåller en rapportparametrarmarkör.

  En rapportparameter infogad i cellen

todo:image_alt_text