Add Animation roroperty ve Setup 07arget 07amera 3D belgesinde

Add Animation özelliği 3D belgesinde

Aspose.3D for Java animasyonlu sahne render destekler. This makalesi bir nesneyi hareket ettirmek için ön şartları açıklar.

Move Cube’s Position

Animation n Aspose.3D for Java API, animasyon örneği aslında özellikler üzerinde animasyonlar yapan anahtar çerçeve animasyonudur. In sipariş animate özellikleri, bir mülkün bileşenlerini farklı eğrilere eşleştiren bir CurveMapping örneğine ihtiyacınız var, örneğin 076. 481 özelliği 3 bileşen 076481 481/Y/Z, 07three 3481 ‘de üç kanal kuracak, her kanal Curve bir dizi olabilir.

Setup 3D yılında Target Camera ile

Aspose.3D for Java, hedef kamerayı 3D dosyasında kurmayı teklif eder. In bazı dosya biçimleri, ışık/kamera, ışık/kameranın her zaman belirtilen bir düğüme bakmasını sağlayan hedefi destekler, bu animasyonda yararlıdır.

In aşağıdaki örnekte, hedef ve kamera 3D dosyasında kurulur: