Lägg till WordArt vattenstämpel i arbetsbladet

Contents
[ ]

Följande exempel visar hur du lägger till en WordArt-form för att ställa in en bakgrundsvattenstämpel för ett kalkylblad.

Förhandsämnen