Importera XML till Excel-arbetsbok

Importera XML-karta med Microsoft Excel

Följande skärmdump visar hur man importerar XML-karta med Microsoft Excel.

todo:image_alt_text

Importera XML-karta med Aspose.Cells

Följande exempelkod visar hur du använderWorkbook.ImportXml() . Det genereraroutput excel-fil som visas i denna skärmdump.

todo:image_alt_text

Förhandsämnen