Formatera rader och kolumner

Arbeta med rader

Hur man justerar radhöjden

Aspose.Cells tillhandahåller en klass,Arbetsbok , som representerar en Microsoft Excel-fil. DeArbetsbok klass innehåller enArbetsbladssamlingsom ger åtkomst till varje kalkylblad i Excel-filen. Ett arbetsblad representeras avArbetsblad klass. DeArbetsblad klass ger enCellssamling som representerar alla celler i kalkylbladet.

DeCellssamling innehåller flera metoder för att hantera rader eller kolumner i ett kalkylblad. Några av dessa diskuteras mer i detalj nedan.

Hur man ställer in höjden på en rad

Det är möjligt att ställa in höjden på en enstaka rad genom att anropaCells samlingensSetRowHeight metod. DeSetRowHeightmetoden tar följande parametrar enligt följande:

  • Radindex*, indexet för raden som du ändrar höjden på.
  • Radhöjd*, radhöjden som ska tillämpas på raden.

Hur man ställer in höjden på alla rader i ett kalkylblad

Om utvecklare behöver ställa in samma radhöjd för alla rader i kalkylbladet kan de göra det genom att användaStandardhöjd egendom avCellssamling.

Exempel:

Arbeta med kolumner

Hur man ställer in bredden på en kolumn

Ställ in bredden på en kolumn genom att anropaCells samlingensSetColumnWidth metod. DeSetColumnWidthmetoden tar följande parametrar:

  • Kolumnindex*, indexet för kolumnen som du ändrar bredden på.
  • Kolumnbredd*, önskad kolumnbredd.

Hur man ställer in kolumnbredd i pixlar

Ställ in bredden på en kolumn genom att anropaCellssamlingensSetColumnWidthPixelmetod. DeSetColumnWidthPixelmetoden tar följande parametrar:

  • Kolumnindex*, indexet för kolumnen som du ändrar bredden på.
  • Kolumnbredd*, önskad kolumnbredd i pixlar.

Hur man ställer in bredden på alla kolumner i ett kalkylblad

För att ställa in samma kolumnbredd för alla kolumner i kalkylbladet, användCells samlingensStandardbreddfast egendom.

Förhandsämnen