Skydda och avskydda

Kryptera och dekryptera Excel-filer

För att förhindra andra från att komma åt data i Excel-filer, skydda Excel-filen med ett lösenord.

Skydda och avskydda arbetsboken

För att förhindra andra användare från att visa dolda kalkylblad, lägga till, flytta, ta bort eller dölja kalkylblad och byta namn på kalkylblad, kan du skydda strukturen i din Excel-arbetsbok med ett lösenord.

Skydda och avskydda arbetsbladet

För att förhindra att andra användare av misstag eller avsiktligt ändrar, flyttar eller tar bort data i ett kalkylblad kan du låsa cellerna i ditt Excel-kalkylblad och sedan skydda bladet med ett lösenord.

Skydda och avskydda delad arbetsbok

Skydda och avskydda den delade arbetsboken.

Lägg till eller ta bort en digital signatur i Office-filer

Skydda äktheten av ett dokuments innehåll, du kan lägga till en digital signatur.

Förhandsämnen