Infoga pivot tabell

Skapa Pivottabell

Det är möjligt att använda Aspose.Cells för att lägga till pivottabeller i kalkylblad på ett programmatiskt sätt.

Pivot-tabell objektmodell

Aspose.Cells tillhandahåller en speciell uppsättning klasser i namnrymden Aspose.Cells.Pivot som används för att skapa och kontrollera pivottabeller. Dessa klasser används för att skapa och ställa in PivotTable-objekt, byggstenarna i en pivottabell. Objekten är:

Skapa en enkel pivot-tabell med hjälp av Aspose.Cells

  1. Lägg till data på ett kalkylblad genom att använda Cell objektets PutValue metod. Denna data kommer att användas som pivot-tabellens datakälla.
  2. Lägg till en pivot-tabell i kalkylbladet genom att anropa PivotTables samlingen add metod, som är innesluten i Worksheet-objektet.
  3. Kom åt det nya PivotTable-objektet från PivotTables-samlingen genom att passera PivotTable-indexet.
  4. Använd något av PivotTable-objekten (förklaras ovan) för att hantera pivot-tabellen.

Efter att ha kört exempelkoden läggs en pivot-tabell till kalkylbladet.

Fortsatta ämnen