Hantera VBA-koder för Excel Macro-Enabled arbetsbok.

Lägg till en VBA-modul i C#

Följande exempelkod skapar en ny arbetsbok och lägger till en ny VBA-modul och makrokod och sparar utdata i formatet XLSM. En gång öppnar du utdatafilen XLSM i Microsoft Excel och klickar påUtvecklare > Visual Basic menykommandon kommer du att se en modul som heter “TestModule” och inuti den kommer du att se följande makrokod.

 Sub ShowMessage()

    MsgBox "Welcome to Aspose!"

End Sub

Här är exempelkoden för att generera utdatafilen XLSM med VBA-modul och makrokod.

Ändra VBA eller makro i C#

Följande exempelkod laddar källfilen i Excel som har en följande VBA- eller makrokod inuti

 Sub Button1_Click()

    MsgBox "This is test message."

End Sub

Efter exekvering av Aspose.Cells exempelkod kommer VBA- eller makrokoden att ändras så här

 Sub Button1_Click()

    MsgBox "This is Aspose.Cells message."

End Sub

Du kan ladda nerkäll Excel-fil och denutdata Excel-fil från de angivna länkarna.

Förhandsämnen