Kombinera flera arbetsböcker till en enda arbetsbok

Kombinera arbetsböcker med bilder och diagram

Exempelkoden kombinerar två arbetsböcker till en enda arbetsbok med Aspose.Cells. Koden laddar källarbetsböckerna, använderWorkbook.combine()metod för att kombinera dem och sparar utdataarbetsboken.

Källarbetsböcker

Utdata arbetsböcker

Skärmdumpar

Nedan finns skärmdumpar av käll- och utdataarbetsböckerna.

Det första kalkylbladet i diagramarbetsboken - staplat

todo:image_alt_text

Andra kalkylbladet med diagram arbetsbok - linje

todo:image_alt_text

Första arbetsbladet i bildarbetsboken - bild

todo:image_alt_text

Alla tre kalkylbladen i den kombinerade arbetsboken - staplade, rad, bild

todo:image_alt_text

Förhandsämnen