Använd avancerad villkorlig formatering

Tillämpa avancerad villkorlig formatering på Microsoft Excel-filer

Villkorlig formatering kan:

  • Lägg till skuggade datastaplar för att grafiskt förbättra de underliggande siffrorna genom att bädda in ett enkelt stapeldiagram i cellerna.
  • Skugga automatiskt celler med färgskalor baserat på deras relation till värden i andra celler i området. Standardinställningarna skuggar det lägsta värdet i rött och flyttas upp till det högsta värdet i grönt.
  • Använd ikonuppsättningar på samma sätt som färgskalor, men istället för att skugga cellerna lägger den till små ikoner, som pilar och trafikljus i cellerna.

Aspose.Cells stöder fullt ut den villkorliga formateringen som tillhandahålls av Microsoft Excel 2007 och senare versioner i formatet XLSX på celler under körning. Det här exemplet visar en övning för avancerade villkorliga formateringstyper inklusive IconSets, DataBars, Color Scales, TimePeriods, Top/Bottom och andra regler med olika uppsättningar av attribut.

Beräkna färgen vald av Microsoft Excel för ColorScale villkorlig formatering

Aspose.Cells låter dig beräkna färgen vald av Microsoft Excel när ColorScale villkorlig formatering används i en mallfil. Se exempelkoden nedan för att lära dig hur du beräknar färgen som valts av Microsoft Excel.