Formatera Slicer

Möjliga användningsscenarier

Du kan formatera skivaren i Microsoft Excel genom att ställa in dess antal kolumner eller genom att ställa in dess stil etc. Aspose.Cells låter dig också göra detta med hjälp avSlicer.NumberOfColumnsochSlicer.StyleTypeegenskaper.

Formatera Slicer

Se följande kod, den laddarexempel på Excel-filsom innehåller en skivare. Den kommer åt skivaren och ställer in dess antal kolumner och stiltyp och sparar den somutdata Excel-fil. Skärmdumpen visar hur slicern ser ut efter exekveringen av exempelkoden.

todo:image_alt_text

Exempelkod