Ladda arbetsboken med specifik systemkulturinformation

Möjliga användningsscenario

Tidigare var du tvungen att ändra kultursinformationen för hela tråden för att hantera siffror och datum i en särskild kulturs format, men nu tillhandahåller Aspose.Cells LoadOptions.CultureInfo-egenskapen som du kan använda för att ladda din arbetsbok med specifik kultursinformation utan att ändra kultursinformationen för hela tråden.

Ladda arbetsboken med specifik systemkulturinformation

Följande exempelkod visar hur man laddar arbetsboken med specifik systemkultursinformation för att hantera datum.

Följande exempelkod visar hur man laddar arbetsboken med specifik systemkultursinformation för att hantera siffror.