Uppdatera antal sparade historikrevisioner på delad arbetsbok

Möjliga användningsscenario

När du delar en arbetsbok får du alternativet att Spara ändringshistorik i N dagar som visas i följande skärmbild. Du kan uppdatera antalet dagar att spara historik med hjälp av Aspose.Cells med egenskapen WorksheetCollection.RevisionLogs.DaysPreservingHistory.

todo:image_alt_text

Uppdatera antal sparade historikrevisioner på delad arbetsbok

Följande exempelkod skapar en tom arbetsbok, delar den sedan och uppdaterar revisionsloggar dagar med bibehållen historia till 7 dagar, vilket normalt är 30 dagar. Se output Excel-filet som genereras av koden för en referens.

Exempelkod