Grafiği Görüntüye Dönüştürme

Aspose.Cells - Grafiği Görüntüye Dönüştürme

Grafikler görsel açıdan çekicidir ve kullanıcıların verilerde karşılaştırmaları, desenleri ve trendleri görmelerini kolaylaştırır. Chart sınıfının toImage metodu, grafiği bir resim dosyasına dönüştürerek, diske veya akıma kaydedilebilecek bir resme dönüştürür.

C#

 // Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook();

// Obtaining the reference of the first worksheet

WorksheetCollection worksheets = workbook.Worksheets;

Worksheet sheet = worksheets[0];

// Adding some sample value to cells

Cells cells = sheet.Cells;

Cell cell = cells["A1"];

cell.Value = 50;

cell = cells["A2"];

cell.Value = 100;

cell = cells["A3"];

cell.Value = 150;

cell = cells["B1"];

cell.Value = 4;

cell = cells["B2"];

cell.Value = 20;

cell = cells["B3"];

cell.Value = 50;

ChartCollection charts = sheet.Charts;

// Adding a chart to the worksheet

int chartIndex = charts.Add(ChartType.Pyramid, 5, 0, 15, 5);

Chart chart = charts[chartIndex];

//Save the chart image file.

chart.ToImage("AsposeChartImage.png", ImageFormat.Png);

Çalışan Kodu İndir

Aşağıda belirtilen herhangi bir sosyal kodlama sitesinden Grafiği Görüntüye Dönüştürme formunu indirin: